Valimised Eestis

Valimistel osalemine on oluline kodanikuõigus ja see annab sulle võimaluse oma demokraatliku õiguse kaudu osaleda riigi või kohaliku omavalitsuse juhtimises. Eestis toimuvad mitmesugused valimised, sealhulgas:

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlamendi valimistel hääletavad Euroopa Liidu elanikud inimeste poolt, kes neid Euroopa Parlamendis esindama hakkavad. Valimised toimuvad iga 5 aasta tagant.

Järgmised Euroopa Parlamendi valimised on 9. juunil 2024. Loe lähemalt: Euroopa Parlamendi valimised.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Eestis toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised regulaarselt iga nelja aasta tagant. Need valimised on mõeldud selleks, et valida KOV volikogu liikmed. Inimesed, kes esindavad elanikke vastavas linna või vallas. KOV volikogu liikmed vastutavad kohalike küsimuste ja probleemide lahendamise eest ning teevad otsuseid kohalike eelarvete, arengukavade ja muude oluliste küsimuste kohta.

Järgmised KOV volikogu valimised on 2025. aastal. Loe lähemalt: KOV valimised.

Riigikogu valimised

Riigikogu valimised toimuvad iga nelja aasta tagant ja siis valitakse Eesti riigikokku 101 saadikut. Riigikogu on Eesti parlament, kus võetakse vastu seadusi ja otsuseid riiklikul tasandil.

Järgmised riigikogu valimised on 2027. aasta märtsis. Loe lähemalt: Riigikogu valimised.

Presidendivalimised

Eesti president valitakse viieks aastaks Riigikogus toimuvatel valimistel. Kui Riigikogu ei suuda presidenti valida, antakse see ülesanne üle valimiskogule.

Eesti valimissüsteem on demokraatlik ja võimaldab kodanikel osaleda erinevates otsustusprotsessides. Valimistel osalemine on oluline demokraatia alustala. See võimaldab meil valida esindajaid, kes teevad otsuseid meie nimel riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil.

E-hääletamine ehk interneti teel elektrooniline hääletamine on kõige lihtsam viis osaleda Eestis hääletamisel.