2023. aasta tuludeklaratsioonide esitamine algab 15. veebruaril. Siiski on võimalik juba praegu EMTA e-teenuste keskkonnas kontrollida oma maksuvabatulu kasutamist.

tuludeklaratsioon 2023

Tuludeklaratsiooni esitamine on kohustuslik Eesti elanikele ja Euroopa Majanduspiirkonna teiste liikmesriikide elanikele, kui nad kasutavad Eestis maksusoodustusi (nagu maksuvaba tulu ja muud seaduses ette nähtud mahaarvamised) oma tulumaksuga maksustatavast sissetulekust.

EMTA koduleht “Minu sissetulekud” lehel on ülevaade sellest, kes ja millises summas on 2023. aastal sulle väljamakseid teinud ning kui palju on kasutatud maksuvaba tulu. Lisaks on võimalik näha oma eeldatavat tulumaksukohustust. Oluline on märkida, et lõplik tulumaksukohustus selgub pärast tuludeklaratsiooni esitamist, kui on arvesse võetud kõik maksustatavad tulud ja kasutatud maksusoodustused.

Eeltäidetud tuludeklaratsioon

Eeltäidetud tuludeklaratsioon 2023 koostatakse EMTA poolt. Kui märkad ebatäpsusi, näiteks kinnisvara müügist saadud tulu, mille puhul tulumaksu tasumise kohustust ei ole, on sul endal kohustus need vead parandada. Samamoodi, kui eeltäidetud deklaratsioonis ei kajastu teenitud tulu, näiteks platvormilt saadud sissetulek, üüritulu, välismaalt teenitud sissetulek või ümbrikupalgana saadud tulu, tuleb need andmed enda tuludeklaratsiooni lisada.

EMTA sisselogimine ja tuludeklaratsiooni esitamine

emta tuludeklaratsiooni esitamine

Minge EMTA kodulehele (www.emta.ee) ja valige ülevalt äärest “Sisenen e-MTAsse”. Siseneda saate järgmiseid autentimisvahendeid kasutades:

 • ID-kaartID-kaardiga autentimiseks sisestage ID-kaart kaardilugejasse ja vajutage nuppu “Sisenen”. Seejärel sisestage ID-kaardi PIN1.
 • Mobiil-IDMobiil-IDga autentimiseks sisestage oma isikukood ja mobiilinumber ning vajutage nuppu “Sisenen”. Seejärel sisestage mobiil-ID PIN1.
 • Smart-ID Smart-IDga autentimine toimub läbi Riigi autentimisteenuse. Vajutage nuppu “Sisenen” ja järgige edasisi juhiseid.
 • EL riigi e-ID – Euroopa Liidu riigi e-ID vahendiga autentimine toimub läbi Riigi autentimisteenuse. Vajutage nuppu “Sisenen” ning järgige edasisi juhiseid.

Kui sisselogimine õnnestus, valige vasakult menüüst “MAKSUD”. Avanenud menüüst valige “Tulu- ja sotsiaalmaks” kategooria alt “Tuludeklaratsioon”. Sealt valige aasta 2023 ja avaneb “Tuludeklaratsioon 2022” leht.

Pane tähele, et “Maksude töölaud” lehel saate ülevaate oma maksudeklaratsioonidest:

 • Pooleliolevad, esitamata ja vigadega deklaratsioonid
 • Esitatud deklaratsioonid

Tuludeklaratsiooni esitamine internetis on lihtne – sellega saab hakkama igaüks.

Maksuvaba tulu arvestamine

Alates 2023. aastast on inimesele, kes ei ole jõudnud vanaduspensioniikka, tulumaksuvaba aastas 7848 eurot ehk kuus 654 eurot.

maksuvaba tulu arvestamine

Tuludeklaratsiooni arvutamine:

 • aastatuluga kuni 14400 eurot on maksuvaba tulu aastas 7848 eurot
 • aastatulu kasvades 14400 eurolt 25200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 7848 – 7848 ÷ 10800 × (tulu summa – 14400)
 • aastatuluga üle 25200 euro on maksuvaba tulu 0

Ehk, kui sinu keskmine kuutulu on:

 • kuni 1200 eurot – on sinu maksuvaba tulu 654 eurot/kuus.
 • 1201-2099 eurot – on sinu maksuvaba tulu: 654-0,72667*(sinu tulu-1200)
 • alates 2100 eurot – on sinu maksuvaba tulu 0 eurot.

Aastatuluna arvestatakse: töötasu ja muud tasud (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis jne), kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, intressid, dividendid, toetused, stipendiumid jne.

Maksuvaba tulu arvesse võtmist on võimalik kontrollida “Minu sissetulekud” lehel.

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata jätkuvalt kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% kogu teenitud maksutatavast tulust.

Tulumaksu tasumine ja tagastamine

Füüsilise isiku poolt enammakstud maksusumma tagastab Maksu- ja Tolliamet maksudeklaratsioonil näidatud pangakontole. Juurdemaksmisele kuuluva maksusumma kohta aga Maksu- ja Tolliamet koostab maksuteate. Maksuteadet ei väljastata elektrooniliselt esitatud tuludeklaratsiooni puhul.

Ühine tuludeklaratsioon

Abikaasad saavad oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile. EMTA soovitab esmalt esitada tuludeklaratsioon sellel abikaasal, kelle aastatulu on väiksem või kellel on rohkem mahaarvatavaid soodustusi. Süsteem pakub automaatselt võimalust üle kanda kasutamata jäänud maksuvaba tulu (nt laste maksuvaba tulu, eluasemelaenu intresside ja koolituskulud). Kui isikul puuduvad kasutamata maksusoodustused, siis ühisdeklaratsiooni esitamine ei ole võimalik ja süsteem ei paku ka nende ülekandmise võimalust.

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg

15. veeb­ruaril 2024 algab tuludeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA. Tulumaksu tagastamine algab 5. märtsil. Kõik läbi EMTA esitatavad tuludeklaratsioonid läbivad automaatse kontrolli. Kindlat tagastus järjekorda ei ole. Süsteem valib tagastused juhuslikult.

Tuludeklaratsiooni tähtaeg on 30. aprill 2024 ja juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise või enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev on 1. oktoober 2024.

Tuludeklaratsiooni parandamine

Kui soovite esitatud tuludeklaratsiooni parandada, siis valige deklaratsioon ja vajutage nuppu “Muudan deklaratsiooni”. Seejärel saate valida: 1) Parandan esitatud deklaratsiooni või 2) Alustan uuesti MTA andmetega deklaratsiooni esitamist.

Enammakstud tulumaksu annetamine

Kellel on soov, saavad annetada oma tagasisaadava tulumaksu tulumaksusoodustusega isikute nimekirjas olevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele ühendustele. Annetused on võimalik suunata nendele ühingutele, kes on Maksu- ja Tolliametile avaldanud soovi annetusi vastu võtta. Üks isik saab annetada kuni kolmele ühingule ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui üks euro.

Sul on võimalus annetada kogu tagasisaadav maksusumma või osa sellest. Osalise annetuse korral kantakse ülejäänud osa pangakontole.

Pane tähele!

Kontrollige EMTA kodulehel kindlasti üle oma kontaktandmed. Vale pangakonto number või selle puudumine on üks enamlevinud probleeme, miks enammakstud tulumaksu inimestele ei tagastata.

2022. aastal esitati üle 750 000 tuludeklaratsiooni, millest 97% esitati elektrooniliselt.

Maksuvaba tulu aastal 2025

2025. aastast on tulumaksuvaba aastas 8400 eurot ehk kuus 700 eurot ning seda sõltumata inimese sissetuleku suurusest. Teisisõnu ei ole 2025. aastast enam sissetuleku suuruse arvestus vajalik.