Terviseportaal on spetsiaalne veebileht, kuhu kogutakse kokku rahva terviseandmed ja raviinfo.

Portaalist leiad artikleid ja juhiseid tervise hoidmise kohta ning saad vaadata oma isiklikke terviseandmeid. Samuti on võimalik kasutada erinevaid teenuseid, mis olid varem kättesaadavad digilugu.ee platvormil.

terviseportaal.ee

Terviseportaali kaudu on sul võimalik jälgida oma terviseandmeid, esitada täiendavat informatsiooni ja muuta kontaktandmeid. Lisaks on võimalus broneerida arsti vastuvõtuaegu, esitada tõendeid ja deklaratsioone ning määrata esindajat või teha toiminguid teiste inimeste eest, kui nad on sind nimetanud oma esindajaks.

Terviseportaal sisselogimine

Terviseportaal sisselogimine on äärmiselt lihtne. Terviseportaali saab avada nii arvutis, nutitelefonis kui ka tahvelarvutis. Sisselogimiseks on vaja turvalist autentimisvahendust, milleks võib olla ID-kaart, mobiil-ID või Smart-ID. Vali endale kõige mugavam autentimisvõimalus. Kui sul pole arvutis ID-kaardi lugejat, on mobiil-ID või Smart-ID kõige mugavamad variandid.

terviseportaal sisselogimine

Terviseportaali töölaualt leiad enda värskeima terviseinfo koos tulevaste vastuvõttudega, välja ostmata retseptidega ning analüüsitulemustega.

terviseportaal

Vastuvõtud ja saatekirjad

Sellel lehel on ülevaade sinu tulevastest vastuvõttudest – kehtivatest saatekirjadest, eelseisvatest vastuvõttudest ning uuringutele ja vastuvõttudele aja broneerimine. Vastuvõttude ja uuringute broneerimine nii saatekirjaga kui ka ilma saatekirjata. Sobiva aja puudumisel saab kasutada digiregistratuuris ootejärjekorra võimalust.

Ilma saatekirjata saad broneerida aega silmaarsti, psühhiaatri, naistearsti ning naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtule.

Retseptid ja meditsiiniseadmed

Sellel Terviseportaali lehel on ülevaade sinu retseptidest ning ravimite ajalugu. Saab vaadata “Kehtivad retseptid”, “Kasutuses olevad ravimid” ja pidevaks kasutamiseks määratud ravimeid. Kategoorias “Retseptide ajalugu” on kõik sinu välja ostetud või aegunud ravimi- ja meditsiiniseadmete retseptid. Iga välja ostetud või aegunud retsept on eraldi real.

Minu tervise ajalugu

See annab ülevaate sinu haigestumiste, uuringute, analüüside ja vastuvõttude ajaloost alates 2009. aastast. Võimalus on kasutada erinevaid filtreid: vastuvõtud, analüüsid, uuringud, vaktsineerimised, kiirabi, haiglaravi ja operatsioonid. Vastuvõttude kohta saab täpsemalt lugeda haigusjuhtu ja selle kirjeldust. Analüüside alt saab täpseid analüüsitulemusi vaadata.

Hammaste tervis

Ülevaade sinu hammaste seisukorrast ning eelnevate hambaarsti visiitide kokkuvõtted. Hammaste tervise ja ravi ülevaade on alates 2015. aastast. Terviseportaal näitab ülevaadet sinu hammaste seisukorrast, kus ravitud hambad on esile toodud ja on võimalik tutvuda hambakaardiga.

Vaktsineerimine

See annab ülevaate sinu vaktsineerimistest ajalises järjestuses ning täiendav info riiklikust immuniseerimiskavast ja vaktsineerimise soovitustest (nt millal järgmine kord vaktsineerima minna). Enne 2006. aastat tehtud vaktsineerimiste info võib olla puudulik. Olemasolevad COVIDi tõendid ja uue tõendi loomise võimaluse leiab tervisetõendite ja -deklaratsioonide lehelt.

Vaktsineerimine on üks olulisemaid ennetusmeetmeid, mida kasutatakse nakkushaiguste leviku kontrollimiseks ja inimeste tervise kaitseks.

Tervisetõendid ja tervisedeklaratsioonid

Sellelt terviseportaali lehelt saad ülevaate mootorsõiduki juhtimise tervisetõenditest ja tervisedeklaratsioonidest. Sellelt lehelt saab vaadata ka COVIDi immuniseerimise tõendit või alustada uue COVIDi tõendi loomist.

Tervisedeklaratsioon on isiku poolt vastava küsimustiku alusel enda terviseseisundi kohta esitatud info. Enne tervisetõendi väljastamist on vaja täita tervisedeklaratsioon – seda saab teha kas digitaalselt terviseportaalis. Tervisetõend on dokument, mis tõendab selle taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Tervisetõendi taotlemiseks tuleb esmalt terviseportaalis täita tervisedeklaratsioon, samuti saad tutvuda varem väljastatud tervisetõenditega ja kontrollida nende kehtivust.

Töövõime

Kokkuvõtted sinu töövõime hindamise otsustest 2020. aasta algusest. Lisainfo saamiseks ja taotluse esitamiseks saad kasutada e-töötukassat. Töötukassa hindab töövõimet, et tuvastada pikaajalise tervisekahjustusega inimese töövõime ulatus ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust.

Raviarved

Ülevaade sinu raviarvetest, mille tervishoiuasutused on esitanud ja Tervisekassa tasunud. Pane tähele, et otsitav ajavahemik ei tohi olla suurem kui 36 kuud.
Sellel lehel on võimalik tutvuda ka arvetega – kus on kuvatud tervishoiuteenuste loetelus olevad teenused. Tervishoiuteenuste loetelus on teenused ja haiglaravimid koos hindade ja tingimustega. Loetelus olevate teenuste eest tasub Tervisekassa.

Logiraamat

Terviseportaal logiraamatust on võimalik näha, kes ja millal on sinu kohta tervise infosüsteemis olevaid andmeid vaadanud. Nii teiste tehtud päringud minu andmete kohta, kui ka sinu enda teostatud päringud.

Kes näeb minu terviseandmeid?

Eestis kogutakse terviseandmeid Tervise Infosüsteemi, kus tervishoiutöötajad, kes osutavad sulle teenust, saavad näha sinu retsepte ja ravidokumente. Terviseportaali kaudu on sul võimalik tutvuda oma andmetega Tervise Infosüsteemis, esitada täiendavat infot ja muuta isikuandmeid. Kui soovid, on sul võimalik sulgeda ligipääs oma terviseandmetele. Sel juhul ei näe tervishoiuteenuse pakkujad enam sinu terviseandmeid ja suurenedes oht ravikvaliteedi halvenemiseks, eriti erakorralistes olukordades.

Varem oli Digilugu ainult platvorm, kus sai vaadata enda terviseandmeid. Edaspidi hakkab uus terviseportaal pakkuma lisaks isiklikke soovitusi ja saadab meeldetuletusi eesootavate arstivisiitide kohta. Tulevikus lisandub järk-järgult uusi teenuseid, näiteks personaalmeditsiini sektsioon, kus kasutaja näeb spetsiaalselt talle suunatud teenuseid ja kutsed uuringutele.