2024. aasta seisuga on Eestis kokku 28 riigigümnaasiumi, mille pidaja on Haridus-ja Teadusministeerium.

riigigümnaasium

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud riigigümnaasiumide loomine toetab gümnaasiumivõrgu korrastamist, tagades kõigile õpilastele Eesti eri piirkondades võrdsed võimalused kvaliteetse ja mitmekesise gümnaasiumihariduse saamiseks. Kõiki riigigümnaasiume ühendab ühtne kokkulepe kvaliteedi ja tegutsemispõhimõtete osas.

Riigigümnaasiumid

 • Hiiumaa Gümnaasium
 • Jõgevamaa Gümnaasium
 • Jõhvi Gümnaasium
 • Kohtla-Järve Gümnaasium .
 • Läänemaa Ühisgümnaasium
 • Narva Eesti Gümnaasium
 • Narva Gümnaasium
 • Noarootsi Gümnaasium
 • Nõo Reaalgümnaasium
 • Paide Gümnaasium
 • Pärnu Koidula Gümnaasium
 • Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
 • Põlva Gümnaasium
 • Rae Riigigümnaasium
 • Rakvere Riigigümnaasium
 • Rapla Gümnaasium
 • Saaremaa Gümnaasium
 • Saue Riigigümnaasium
 • Sillamäe Gümnaasiumi
 • Tabasalu Gümnaasium
 • Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium
 • Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium
 • Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium
 • Tartu Tamme Gümnaasium
 • Valga Gümnaasium
 • Viimsi Gümnaasium
 • Viljandi Gümnaasium
 • Võru Gümnaasium
 • Kas teadsid, et gümnaasiumi õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat), lõpuklassis vähemalt 185 õppepäeva (37 nädalat).

  Riigigümnaasiumi katsed

  Riigigümnaasiumi vastuvõtu üldised tingimused määrab haridus- ja teadusminister. Konkreetsemad vastuvõtu tingimused ja protseduurid, kehtestab kool. Milline on täpsem õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord, seda tuleb uurida kooli enda kodulehelt.

  Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumides toimuvad ühiskatsed, mille eesmärk on võimaldada õpilasel kandideerida ühise sisseastumistesti tulemustega erinevatesse koolidesse. Sisseastumistest viiakse läbi elektroonilise testina: eesti keeles, loodusainetes, inglise keeles ja matemaatikas. Iga kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt oma kooli pingereale.

  Riigigümnaasiumisse vastuvõtmise eeldused võivad olla näiteks:

  • sisseastumisavalduse esitamine
  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus
  • vähemalt rahuldavad 9. klassi kokkuvõtvad ja põhikooli lõputunnistuse hinded
  • Vähemalt rahuldavad (50%) põhikooli lõpueksamite tulemused
  • vähemalt rahuldav hoolsuse ja/või käitumise aastahinne
  • edukas sisseastumistest
  • läbitud sisseastumisvestlus