Rahvastikuregister, see mõjutab meie igapäevaelu rohkem, kui arvatagi oskaksime. See on nagu suur andmebaas, kuhu kogutakse kokku Eesti inimeste põhilised isikuandmed. Jah, just need andmed, mis teevad meist meid – nimi, sünnikuupäev, aadress ja muud sarnased asjad. Aga miks see register üldse olemas on?

rahvastikuregister

Rahvastikuregistri andmeid kasutatakse selleks, et täita riigile, omavalitsustele ning nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele määratud avalikke ülesandeid. Selliste ülesannete täitmisel on oluline lähtuda rahvastikuregistri põhiandmetest. Lisaks on nii füüsilistel kui juriidilistel isikutel õigus juurdepääsule rahvastikuregistri andmetele, kui selleks on õigustatud huvi. See tähendab, et kui sul on mõjuv põhjus teatud andmete kasutamiseks, võib sul olla luba nende andmetega tutvumiseks.

Aga mis on selle kõige aluseks? Tegelikult on see kõik põimitud kokku põhiandmetest, mis rahvastikuregistrisse kantakse. Need andmed on nagu meie “digitaalne identiteet” – ilma nendeta ei saaks paljud asjad toimida nii, nagu nad peaksid.

Kogu seda süsteemi haldab ja arendab Siseministeerium. Nad vastutavad selle eest, et andmed oleksid turvalised ja korrektsed. Samuti tegeleb sellega volitatud töötlejana Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Nii et võiks öelda, et taga on tõeline tiim, kes hoolitseb selle eest, et meie andmed oleksid õiges kohas ja turvaliselt hoitud.

Kokkuvõttes, ehkki rahvastikuregister võib tunduda igav ja tehniline teema, on see meie ühiskonna toimimiseks hädavajalik. Nii et järgmine kord, kui kuuled sellest räägitavat, mõtle sellele, kuidas see mõjutab meid kõiki igapäevaselt.

E-rahvastikuregistri kasutaja tuvastamine toimub ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID teenust kasutades.

Rahvastikuregistri isikuandmed

Selgituseks, millised andmed kantakse rahvastikuregistrisse:

 • Sinu nimi vastavalt nimeseaduse määratlusele;
 • Sinu sugu;
 • Sinu sünniga seotud info, nagu sünniaeg ja -koht;
 • Sinu isikukood;
 • Sinu kodakondsuse info;
 • Sinu elukoha andmed;
 • Lisaks aadressid, kui sul neid on;
 • Kontaktandmed, et oleks võimalik sinuga ühendust võtta;
 • Sinu hetke viibimiskoha aadress;
 • Info su perekonnaseisu kohta: kas oled vallaline, abielus, lesk või lahutatud;
 • Kui sul on, siis hooldusõiguse andmed;
 • Samuti eestkoste andmed, kui need on olemas;
 • Kui sul on mingid piirangud oma teovõimes, siis need andmed;
 • Ka surmaga seotud info, nagu surmaaeg ja -koht;
 • Andmed su vanemate, abikaasa ja laste kohta;
 • Ning lõpuks, su kõrgeim haridustase.

Kõik need detailid moodustavad su digitaalse “jälje” rahvastikuregistris, mis aitab riigil ja omavalitsustel oma ülesandeid täita ning tagada ühiskonna sujuva toimimise. Seega, need andmed on palju olulisemad, kui võib-olla esmapilgul tunduda võib.

Isikuandmetega seotud dokumentide andmed

Lisaks registreeritakse rahvastikuregistris andmed allpool loetletud dokumentide kohta:

 • Isikut tõendav dokument
 • Perekonnaseisudokument
 • Dokument andmete muutmise kohta (näiteks elukoha, lisa-aadresside, kontaktandmete, viibimiskoha aadressi, rahvuse, emakeele ja kõrgeima omandatud haridustaseme andmete muutmine)
 • Kohtulahend
 • Eesti kodakondsust muutev dokument
 • Dokument, mis tõendab seaduslikku viibimist riigis
 • Dokument, mis tõendab isikukoodi väljastamist
 • Isiku teade oma andmete kohta
 • E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandja teade e-residentsuse kohta

Need dokumendid on olulised, sest nad sisaldavad teavet, mis on seotud sinu isikutunnistuse, kodakondsuse, viibimise ja muude oluliste aspektidega. Need andmed aitavad tagada, et rahvastikuregister sisaldab täpset ja ajakohast teavet meie elude kohta.

Andmejälgija

Andmejälgija teenusega saate jälgida, kes ja millal on teie rahvastikuregistri andmeid vaadanud. Selle teenuse abil näete poole aasta jooksul teie kohta tehtud päringuid. Kui päringud on tehtud samal päeval, siis kuvatakse need ühe tunni jooksul päringu tegemisest.

Kui soovite teada saada, miks teie andmeid kasutati, kontakteeruge asutusega, kes tegi vastava päringu. Nende käest saate täpsema selgituse, miks teie andmeid vaadati või kasutati.

Loe lähemalt ka Riigiteatajast Rahvastikuregistri seadus