Kinnistusraamat on andmebaas, mis kogub, kontrollib ja avalikustab andmeid kinnisasja tekkimise, võõrandamise ja koormamise, samuti kinnisasjaõiguse võõrandamise, koormamise, muutmise või lõppemise kohta. Teenuse kasutamiseks on vajalik isiku tuvastamine ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Kinnistusraamatus on võimalik:

 • tutvuda kinnistu andmetega (nt katastriandmete, omanike ja piirangud),
 • uurige teavet kinnisvara koormavate hüpoteekide kohta,
 • kontrollige kinnisvaradokumente ja volitada teisi inimesi.

Kinnisasja omanik ja nende seadusjärgsed esindajad saavad registriosa andmetega tutvuda tasuta. Omaniku nime või koodi järgi kinnistu otsimiseks tuleb e-kinnistusraamatusse sisse logida.

Kinnistusraamatu otsing

Kinnistuid saab otsida järgmiste tunnuste järgi:

 • aadress
 • katastritunnus
 • kinnistu number
 • füüsilise isiku täisnimi
 • juriidilise isiku või avalik-õigusliku isiku nimi
 • isikukood või registrikood
 • kehtetu omanik
 • õigustatud isik

Kinnistusraamatu registriosa detailvaade

Iga kinnistu registriosa detailvaate puhul saab tutvuda jagude infoga eraldi või avada korraga kogu registriosa.

Andmetega tutvumiseks on võimalik valida:

 • Aadressi info – sisaldab kinnistu I jao andmeid (kinnistu koosseis: pindala, sihtotstarve, piiratud asjaõigused, ühendamine ja jagamine, kinnistu osa liitmine ja eraldamine)
 • Omaniku info – sisaldab kinnistu II jao andmeid (omanike andmed, ühis- ja kaasomandi info)
 • Koormatise info – sisaldab kinnistu III ja IV jao andmeid (koormatised, kitsendused ja hüpoteegid)
 • Kogu registri info – sisaldab ühe väljavõttena I, II, III ja IV jao andmeid

Kinnistusraamatu koosseisu kuuluvad: kinnistusregister, kinnistuspäevik ja kinnistustoimik.