Kinnistusraamat on andmebaas, mis kogub, kontrollib ja avalikustab andmeid kinnisasja tekkimise, võõrandamise ja koormamise, samuti kinnisasjaõiguse võõrandamise, koormamise, muutmise või lõppemise kohta. Teenuse kasutamiseks on vajalik isiku tuvastamine ID-kaardi või mobiil-ID abil.

kinnistusraamat

Kinnistusraamatus on võimalik:

 • tutvuda kinnistu andmetega (nt katastriandmete, omanike ja piirangud),
 • uurige teavet kinnisvara koormavate hüpoteekide kohta,
 • kontrollige kinnisvaradokumente ja volitada teisi inimesi.

Kinnisasja omanik ja nende seadusjärgsed esindajad saavad registriosa andmetega tutvuda tasuta. Omaniku nime või koodi järgi kinnistu otsimiseks tuleb e-kinnistusraamatusse sisse logida.

Kinnistusraamatu otsing

Kinnistuid saab otsida järgmiste tunnuste järgi:

 • aadress
 • katastritunnus
 • kinnistu number
 • füüsilise isiku täisnimi
 • juriidilise isiku või avalik-õigusliku isiku nimi
 • isikukood või registrikood
 • kehtetu omanik
 • õigustatud isik

Kinnistusraamatusse kantakse erinevad andmed, sealhulgas:

Omandiõigus: kinnistusraamat näitab kinnisvara omaniku(te) nime(d) ja kontaktandmeid. See annab selge ülevaate selle kohta, kes omab konkreetset kinnisvaraobjekti.

Kinnisvara kirjeldus: kinnistusraamatus kirjeldatakse kinnisvaraobjekti üksikasjalikult, sealhulgas asukohta, suurust, piire, hoonete ja muude rajatiste andmeid jne.

Koormatised ja õigused: kinnistusraamatusse kantakse ka teave koormatiste ja õiguste kohta, mis mõjutavad kinnisvaraobjekti. Näiteks võib seal olla registreeritud hüpoteek, omandiõiguse piirangud, servituudid, rendilepingud, ehitusõigused jne.

Tehingud: kinnistusraamatus registreeritakse ka kõik kinnisvaraobjektiga seotud tehingud, näiteks müük, ost, kinnisvara jagamine, pantimine jne. See tagab tehingute õigusliku tõhususe ja pakub teistele osapooltele teavet kinnisvara õigusliku staatuse kohta.

Kinnistusraamatu registriosa detailvaade

Iga kinnistu registriosa detailvaate puhul saab tutvuda jagude infoga eraldi või avada korraga kogu registriosa.

Andmetega tutvumiseks on võimalik valida:

 • Aadressi info – sisaldab kinnistu I jao andmeid (kinnistu koosseis: pindala, sihtotstarve, piiratud asjaõigused, ühendamine ja jagamine, kinnistu osa liitmine ja eraldamine)
 • Omaniku info – sisaldab kinnistu II jao andmeid (omanike andmed, ühis- ja kaasomandi info)
 • Koormatise info – sisaldab kinnistu III ja IV jao andmeid (koormatised, kitsendused ja hüpoteegid)
 • Kogu registri info – sisaldab ühe väljavõttena I, II, III ja IV jao andmeid

Kinnistusraamat on avalik register või andmebaas, mis sisaldab teavet kinnisasjade, nagu maade, hoonete ja muude kinnisvaraobjektide omandiõiguste ning nendega seotud õiguste kohta.

Kinnistusraamatu peamine eesmärk on tagada kinnisvaratehingute õiguskindlus ja läbipaistvus, kaitstes kinnisvara omanike õigusi ning võimaldades turvalisi tehinguid. Kinnistusraamatu olemasolu aitab vältida vaidlusi omandiõiguse või muude õiguste üle ning annab osapooltele kindlustunde kinnisvaratehingute tegemisel.

Kinnistusraamatu koosseisu kuuluvad: kinnistusregister, kinnistuspäevik ja kinnistustoimik.