Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud inimese nimi ja sünniaeg (või isikukood) ning foto ja allkiri. Ametlikuks isikut tõendavaks dokumendiks on Eesti kodaniku pass ja ID-kaart. ID-kaardiga saab ligi avaliku- ja erasektori e-teenustele ning anda digiallkirja. Reisimiseks on vaja passi. Eestis elaval Eesti kodanikul peab olema isikutunnistus. Isikutunnistust ei pea olema alla 15-aastasel Eesti kodanikul.

Veebilehel Eesti.ee kaudu saate kontrollida oma isikuandmeid, dokumenditeavet, fotot ja allkirja. Kasutage oma lapse ID-kaarti, et näha lapse dokumendiinfot ja fotot. Samuti saate seal kontrollida oma isikut tõendava dokumendi kehtivust.

Isikut tõendavas dokumendis võib dokumendi kasutaja kohta kanda järgmisi isikuandmeid: nimi, sünniaeg ja -koht, isikukood, foto, sugu, kodakondsus, sõrmejäljekujutised, allkiri, silmaiirisekujutised ja juuste värv.

Dokumente väljastatakse Politsei- ja Piirivalveameti või Välisministeeriumi kaudu. Veebilehel Eesti.ee saate kontrollida oma isikut tõendava dokumendi kehtivust.

eesti id kaart

Isikutunnistus

Isikutunnistus ehk ID-kaart on kohustuslik isikut tõendav dokument igale Eesti kodanikule või Euroopa Liidu kodanikule, kes alaliselt elab Eestis. ID-kaarti saab kasutada lisaks tavapärasele isikutuvastamisele ka enda tuvastamiseks elektroonilistes keskkondades ja digiallkirja andmiseks. Eesti kodanikud saavad oma ID-kaarti kasutada ka Euroopa Liidu piires reisidokumendina.

Eesti kodaniku passi ei ole kohustuslik dokument, kuid see on vajalik reisimiseks väljaspool Euroopa Liitu. Pass väljastatakse kõigile üle 15-aastastele, kehtivusajaga kuni kümme aastat. Lapse pass kehtib 5 aastat, kui ta on alla 15-aastane ja seda taotlevad lapse vanemad.

Digitaalse isikutunnistus

Digitaalne isikutunnistus on digitaalne dokument. Digitaalne isikutunnistus antakse välja Eesti kodanikule ning välismaalasele, kellele on varem välja antud isikutunnistus või elamisloakaart või kes taotleb isikutunnistust või elamisloakaarti samaaegselt digitaalse isikutunnistusega.