ID kaardi taotlemine on lihtne! Seleks on mitu erinevat võimalust: Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes üle Eesti, kodulehel e-taotluskeskkonnas, posti teel või välismaal Eesti Vabariigi välisesindustes. Teeninduspunkti minnes vormistab teenindaja ise kohapeal taotlusankeedi ja eelnevalt seda täita ei ole vaja. Teiste variantide puhul tuleb täitsa Eesti kodaniku isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi taotlus. Taotluses tuleb ära märkida taotlemise põhjus (esmakordne dokumend, kehtivusaja lõppemine, andmed muutunud, andmed ebaõided, kaotsi läinud, hävinud, varastatud), enda isikuandmed (isikukood, eesnimi, perekonnanimi, sünnikoht, emakeel, haridus) ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post). Taotlemiseks on vaja ka isikut tõendavat dokumenti, värvifotot, riigilõivu tasumist tõendavat dokumenti.
ID kaardi väljastamine

Tavaliselt väljastatakse uus ID kaart 30 päeva jooksul. Kiirkorras väljastatakse kaart 5 tööpäeva jooksul. Dokumendi kättesaamiseks võib volitada ka enda esindaja.

ID kaardi taotlemine lapsele

Alla 15-aastase lapse eest esitab ID kaardi taotluse lapse seaduslik esindaja (ema või isa, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

* Politsei- ja Piirivalveameti teenindused prefektuurides: Tallinn, Jõhvi, Narva, Rakvere, Pärnu, Haapsalu, Kuressaare, Kärdla, Paide, Rapla, Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru.