Sertifikaat on elektrooniline tõend, mis seob digitaalse allkirja isikuga. ID-kaardil on olemas kaks sertifikaati. Üks on meõldud sinu isiku tuvastamiseks ja teine digitaalse allkirja andmiseks. Uute ID-kaartide sertifikaadid kehtivad sama kaua kui kaart ehk neid vahepeal ise uuendama ei pea. Kui ID kaart kaotab kehtivuse, kaotavad ka kehtivuse sellele kantud sertifikaadid.

ID kaardi sertifikaatide uuendamine ja aktiveerimine

Sertifikaatide kehtivuse kontrollimiseks ja nende uuendamise vajadus saate kontrollida läbi ID-kaardi haldusvahendi. Alati kasuta kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit.

Mobiil-ID sertifikaadid kehtivad 5 aastat ja need väljastatakse koos mobiil-ID SIM kaardiga.