Euroopa Liit on kokkulepe, millega on ühinenud 27 Euroopa riiki, moodustades majandusliku ja poliitilise liidu. Nende riikide eesmärk on parandada inimeste elukvaliteeti, muuta elu lihtsamaks ning tagada turvalisus. Liikmesriigid on kokku leppinud koostöös ja vastastikuses abi osutamises.

Euroopa Liidu liikmesriigid

Euroopa Liidu liikmesriigid

Praegu kuulub Euroopa Liitu 27 riiki. Need riigid on järgmised:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bulgaaria
 4. Horvaatia
 5. Küpros
 6. Tšehhi
 7. Taani
 8. Eesti
 9. Soome
 10. Prantsusmaa
 11. Saksamaa
 12. Kreeka
 13. Ungari
 14. Iirimaa
 15. Itaalia
 16. Läti
 17. Leedu
 18. Luksemburg
 19. Malta
 20. Madalmaad
 21. Poola
 22. Portugal
 23. Rumeenia
 24. Slovakkia
 25. Sloveenia
 26. Hispaania
 27. Rootsi

Euroopa Liidust lahkus aastal 2020 üks riik – Suurbritannia.

Eesti Euroopa Liidus

Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks aastal 2004 ning liitus Schengeni viisaruumiga 2007. aastal, mis tähendab riikidevahelise piirikontrolli kaotamist. Lisaks võttis Eesti 2011. aastal kasutusele ühisraha euro.

Tänu Euroopa Liidule on inimestel lihtne liikuda ühest liikmesriigist teise. Inimestel on võimalus elada, õppida ja töötada vabalt mistahes Euroopa Liidu riigis.

euroopa liit

Uuri lähemalt ka Euroopa Parlamendi valimised kohta.

Euroopa Liidu kandidaatriigid

Hetkel on mitmed riigid läbirääkimiste faasis, et liituda Euroopa Liiduga. Nende riikide hulka kuuluvad: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Moldova, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia, Türgi ja Ukraina.