Patsiendiportaalis (Digilugu) saate vaadata oma terviseteavet. Kõik kindlustatud isikud saavad vaadata oma raviarveid, mille eest on haigekassa raviasutustele tasunud.

Digilugu on uue nimega Terviseportaal

digilugu patsiendiportaal

ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisse logides saad:

 • vaadata oma terviseinfot ehk arstide poolt koostatud ja tervise infosüsteemi saadetud meditsiinidokumente
 • näha kehtivaid retsepte ja retseptide ajalugu
 • vaadata kõiki oma digiretsepte
 • kontrollige oma tervisetõendi kehtivust
 • määrata esindajad erinevateks funktsioonideks (näiteks retseptiravimi ostmine)
 • esitada tahteavaldused
 • broneerida ja tühistada aegu arstide vastuvõttudele
 • minu digilugu
 • kontrollige, millal ja kes on teie terviseteavet vaadanud.

Riiklikus digiregistratuuri süsteemis saab vastavalt raviasutuste ajapakkumistele broneerida, muuta ja vajadusel tühistada COVID-19 vaktsineerimise esimese doosi, teise doosi ja ka kordusannuse vastuvõtuaega.

Digilugu.ee sisselogimine

Enamik patsiendiportaali funktsioone on juurdepääsetavad ainult sisseloginud kasutajatele. Patsiendiportaali saab sisse logida ainult turvaliste autentimisvahenditega, mis on täna ID-kaart, mobiil-ID ja smart-ID.

digilugu sisselogimine

Õpetus: Digilugu.ee sisselogimine on lihtne.

Kui olete sisse loginud, saate kasutada järgmisi haigekassa poolt pakutavaid e-teenuseid:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaart ja asendussertifikaat
 • kontrollige oma õigust hambaravi- ja proteesihüvitistele ning vaadake üle limiidi kasutamine
 • saada teavet oma töövõimetuslehtede kohta
 • kontrollida ja muuta oma praegust konto teavet
 • kontrolli oma ravikindlustuskaitse kehtivust ja perearsti andmeid
 • vaadake oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte

www.eesti.ee

Patsiendiportaal

Patsiendiportaal eesmärgiga pakkuda Eesti kodanikele digitaalset juurdepääsu oma terviseandmetele käivitati 2008. aastal. Kui alguses avaldati portaalis vaid üldist infot Eesti tervishoiusüsteemi kohta, siis alates 2010. aastast on patsientidel juurdepääs teabele, oma visiitide, analüüside, diagnooside ja muude protseduuride kohta, mis on tervise infosüsteemi kantud alates tervishoiuasutuse süsteemiga liitumisest.

Samuti saavad patsiendid määrata kontaktisikud, vaadata oma terviseandmeid ja näha, millised arstid on neid vaadanud. Saab teha tahteavaldusi doonorluse ja ravi kohta, kinnitada digiretsepti alusel ravimite ostmist, soovi korral oma andmed sulgeda ja vaadata, millised arstid on seda vaadanud. Spetsiaalse arsti vastuvõtu saavad ka kasutajad kokku leppida.

Minu terviseandmed – digilugu

Terviseandmete alt (Digilugu) näed oma terviseandmeid, mis on kättesaadavad riiklikus tervise infosüsteemis (patsiendiportaalis). Tervise infosüsteemi kogutakse alates 2009. aastast kõige olulisemad meditsiinidokumendid. Sul on võimalik vaadata kõiki Sinu tervist kajastavaid dokumente, mille on tervishoiuteenuse osutaja patsiendiportaalii edastanud. Ka Sinu raviarstil on võimalus näha Sinu meditsiinidokumente tervise infosüsteemis. Sul on võimalus portaali kaudu oma andmete kasutamist piirata.

Aegkriitilised andmed

Aegkriitilised andmed on kokkuvõte Sinu kõige olulisematest terviseandmetest, mis on vajalikud kiireks arstiabi osutamiseks. Aegkriitilised andmed koostatakse Sinu kohta tervise infosüsteemi edastatud meditsiinidokumentide põhjal. Aegkriitiliste andmete andmekoosseisu kuuluvad:

 • allergia;
 • rasedus;
 • immuniseerimine ning selle kõrvalnähud;
 • kroonilised haigused, mis kuuluvad oluliste krooniliste haiguste loendisse;
 • viimase kuu jooksul tehtud kirurgilised potseduurid;
 • kõik varasemad kirurgilised protseduurid (operatsioonid), mis kuuluvad oluliste kirurgiliste protseduuride loendisse;
 • viimane visiit või hospitaliseerimine;
 • viimase kolme kuu jooksul väljastatud ravimid;
 • kasutatavad meditsiiniseadmed.

Hambaravi dokumendid – digilugu

Siin kuvatakse ajaliselt viis viimast Sinu kohta patsiendiportaali edastatud hambaravikaarti. Varasemate hambaravikaartide nägemiseks vajuta kastile “Hambaravikaardid”. Seejärel on Sul võimalik kasutada konkreetse hambaravikaardi otsingut arsti nime, hambaravi teenust osutanud asutuse või hambaravikaardi kinnitamise kuupäeva järgi. Siin kuvatakse ka hamba staatuse kaart, kus Sul on võimalik näha ülevaatlikult kõikide hammaste viimaseid staatuseid. Sellel kajastuvad ajaliselt viimased staatused, mille võivad olla esitanud erinevad Sinu poolt külastatud hambaarstid.

Hambaravikaart on dokument, mille koostab Sind raviv hambaarst. Hambaravikaardile kirjutatakse Sinu ütluste põhjal ülevaade üldistest terviseprobleemidest, kasutatud ravimitest, kahjulikest harjumustest ja Sinu varasemast hambaravist (anamnees).

Hamba staatuse kaart. Sul on võimalik näha ülevaatlikult kõikide hammaste viimaseid staatuseid ehk seisundeid selleks loodud hamba staatuse kaardilt. See on nn koonddokument, millele on kokku pandud kõikide hammaste viimased staatused digilugu saadetud hambaravikaartidelt. Sellel kajastuvad ajaliselt viimased staatused, mille võivad olla esitanud erinevad Sinu poolt külastatud hambaarstid.

Immuniseerimispass

Immuniseerimispass on koonddokument, mille koostab süsteem ise ja võtab kõikidelt patsiendiportaalis olevatelt dokumentidelt vajaliku info koondvaatesse ehk immuniseerimispassile. Immuniseerimispass on dokument, mida ei täida tervishoiutöötajad. Juhul, kui Sinu immuniseerimispassil on eelpool loetletud andmete osas vähem infot või mõni andmeväli on tühi, siis on see tingitud sellest, et andmed, mida pidi immuniseerimise käigus üles märkima, on aja jooksul muutunud. Varasematel dokumentidel kõiki neid andmeid veel ei märgitud.

Immuniseerimispassil on järgmised andmed: haigus, mille vastu vaktsineeriti, vaktsineerimise kuupäev, vaktsiin ja selle partii number. Samuti on märgitud vaktsineerimisel manustatud annus. Kuna osade haiguste puhul koosneb immuniseerimine mitmest erinevast etapist, siis on passil välja toodud ka annuse kordsus ehk mitmes annus vaktsineerimise kuurist vaktsineerimise käigus manustati. Kui vaktsineerimine konkreetse haiguse vastu on lõpetatud, siis kuvatakse ka sellekohane teade. Kui vaktsineerimine toimub mitmes erinevas etapis ning vaktsineerimiskuur on pooleli, siis kuvatakse järgmine soovituslik vaktsineerimise kuupäev. Viimases tabeli veerus on info vaktsineerija ja tervishoiuteenuse osutaja ehk asutuse kohta.

Põhivaates on vaktsineerimised ja immuniseerimised ajalises järjestuses, kõige hiljem tehtud vaktsineerimised eespool. Täiendvaates kuvatakse vaktsineerimised haiguste kaupa tähestikulises järjekorras.

Digilugu minu retseptid

Retseptid lehelt saate vaadata enda välja ostmata ja välja ostetud retsepte (digiretsept) ning kontrollida nende kehtivust. Vanemate retseptide leidmiseks kasutage kalendrit.

Digilugu saatekirjad

Saatekirjade all kuvatakse automaatselt viis viimast saatekirja. Saatekiri on arsti poolt väljastatud tervishoiuteenuse dokument, mis on aluseks uuringule, protseduurile, operatsioonile, analüüsile, teise tervishoiutöötaja või muu spetsialisti konsultatsioonile või visiidile, päeva- või statsionaarsele ravile suunamisel.

Kui soovid näha kõiki saatekirju, siis vajuta kastile “Kõik saatekirjad”. Kui soovid näha Sulle välja kirjutatud saatekirju, mis on kasutamata ning mille kehtivus ei ole lõppenud, vajuta kastile “Kehtivad saatekirjad”. Toimumata vastuvõtuajaga (broneeringuga) seotud saatekirjade nägemiseks vajuta kastile “Vastuvõtuajaga seotud saatekirjad”. Toimunud vastuvõtuajaga või protseduuriga seotud saatekirjad ning kehtivuse kaotanud saatekirjad nägemiseks vajuta kastile “Kehtetud saatekirjad”.

 • Kehtetud saatekirjad – siin kuvatakse automaatselt viis viimast saatekirja, mida oled juba kasutanud visiidil või protseuuril või mille kehtivus on lõppenud.
 • Kehtivad saatekirjad – siin kuvatakse automaatselt viis viimast saatekirja, mis on kasutamata (pole arsti vastuvõtuajaga seotud) ning mille kehtivus ei ole lõppenud.
 • Vastuvõtu­ajaga seotud saate­kirjad – siin kuvatakse automaatselt viis viimast saatekirja, mida oled kasutanud arsti vastuvõtuaja broneerimisel, kuid vastuvõttu ei ole veel toimunud.

Patsiendiportaalis ei ole võimalik näha koroonaviiruse SARS-CoV-2 analüüside ega muude laborianalüüside saatekirju, need liiguvad arsti infosüsteemist otse labori infosüsteemi.

Tervisedeklaratsioonid

Tervisedeklaratsioon on vajalik täita tervisetõendi taotlemiseks. Tervisedeklaratsioon on digitaalne dokument, mis sisaldab:

 • taotleja enda poolt tervisliku seisundi kohta sisestatud infot
 • patsiendiportaalis taotleja kohta olemasolevat terviseinfot.

Tervisedeklaratsiooni alustamiseks või koostamise jätkamiseks kuvatakse Sulle automaatselt eeltäidetud tervisedeklaratsioon, millele on kantud juba patsiendiportaalis olevad terviseandmed (diagnoosid, ravimid, operatsioonid jm). Sinu ülesandeks on täiendada juba olemasolevaid andmeid. Kui oled lõpetanud tervisedeklaratsiooni, siis see tuleb digiallkirjastada. Digiallkirjastatud tervisedeklaratsioon kehtib tervisetõendi taotlemise korral 30 päeva ning Kaitseministeeriumi valdkonna arstlike komisjonide korral 3 kuud alates TD kinnitamisest.

Tervisetõendid

Tervisetõend on dokument, mis tõendab selle taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele. E-tervisetõend on digitaalne tervisetõend. Alates 1.04.2015 väljastatakse vaid digitaalseid tervisetõendeid. Hetkel on võimalik taotleda digitaalset tervisetõendit juhilubade taotlemiseks või vahetamiseks.

Epikriisid

Seal kuvatakse automaatselt viis viimast Sinu kohta patsiendiportaali edastatud epikriisi ehk haigusjuhtumi kokkuvõtet. Vanemate epikriiside nägemiseks vajuta:

 • Ambula­toor­sed epikriisid – annab ülevaate Sinu haigusjuhtumist, kui oled käinud arsti vastuvõtul või mõnel ambulatoorsel protseduuril. Ambulatoorne epikriis koostatakse ka näiteks raseduse jälgimise jooksul ja õe iseseisval vastuvõtul.
 • Päevaravi epikriisid – tehakse Sulle protseduurid, mille järgselt ei ole vajalik edasine haiglas viibimine.
 • Statsionaar­sed epikriisid – kajastab Sinu haigusjuhtumit haiglaravile suunamisest kuni haiglast lahkumiseni. Statsionaarse ravi korra viibid Sa haiglas vähemalt ühe öö.
 • Sünniepikriis – kokkuvõte vastsündinu arenguloost, milles kajastuvad ema raseduse ja sünnituse kulg, vastsündinu terviseseisundi andmed ja vastsündinu perioodi arengu dünaamika. Sünniepikriis vormistatakse igale vastsündinule.

Teatised

Teatised all kuvatakse Sulle automaatselt viis viimast lapseeas tehtud tervisekontrolli või vaktsineerimise ehk immuniseerimise teatist. Kõikide Sinu kohta lapseeas tervise infosüsteemi edastatud arengu hindamise, kasvamise, läbivaatuse või nõustamise teatiste nägemiseks vajuta vastavale kastile:

 • Arengu hindamise teatised – annab ülevaate Sulle lapsena korraliselt tehtud arengu hindamise tulemustest. Sellisel läbivaatusel hinnatakse näiteks laste lihastoonust, silmakontakti ja kommunikatiivsust. Kuvatakse automaatselt viis viimast arengu hindamise teatist.
 • Immuniseeri­mise teatised – siin kuvatavatest immuniseerimise teatistest saad ülevaate Sulle tehtud vaktsineerimistest ja nende kehtivusaegadest.
 • Kasvamise teatised – annab ülevaate Sinu kasvamisest lapsena, kaalust ja pikkusest, mida arst on korralistel ülevaatustel mõõtnud.
 • Läbivaatuse teatised – annab ülevaate Sulle lapsena korraliselt tehtud arstlike läbivaatuste tulemustest.
 • Nõustamise teatised – annab ülevaate meditsiinilisest nõustamisest, mida tehti Sinu lapseeas tervisekontrollis käimisel Sinu vanematele. Räägitakse näiteks imiku hooldamisest, pere olukorrast ja tervseharjumustest.

Uuringute vastused

Uuringute vastused all kuvatakse automaatselt viis viimast Sinu kohta patsiendiportaali edastatud uuringu tulemust saatekirja vastustena ja pildiviitadena.

Saatekiri on arsti poolt väljastatud tervishoiuteenuse dokument, mis on aluseks uuringule, protseduurile, operatsioonile, analüüsile, teise tervishoiutöötaja või muu spetsialisti konsultatsioonile või visiidile, päeva- või statsionaarsele ravile suunamisel.

Pildiviit ei võimalda Sul pilti näha, kuid annab info pildi asukohast, kuhu saad pöörduda pildi saamiseks.

Töövõime hindamine

Töövõime hindamise all kuvatakse Sinu poolt Eesti Töötukassale esitatud töövõime hindamise taotluste ja nendega seotud eksperdiarvamused ja otsuste andmed – raotlused, otsused ja eksperdiarvamused. Kui töövõime hindamise taotlusele on otsus antud, siis on siin kuvatud ka ekspertarsti otsuse andmed. Kui on olnud tegemist hindamisotsusega, siis on eksperdiarvamusele lisatud ka PDF dokument, mille võid soovi korral alla laadida. Siin kuvatakse vaid viimane kehtiv otsus. Kui varasem otsus on arsti poolt kehtetuks tunnistatud ja arst on teinud uue otsuse, siis on nähtav vaid viimane.

Broneeri aeg vaktsineerimisele digiregistratuuris

Patsient saab vaadata oma raviinfot, mille arstid on infosüsteemi lisanud pärast vastuvõttu või haiglaravi. Digilugu terviseinfo kuvamiseks peab raviarst või muu meditsiinitöötaja andmed tervise infosüsteemi saatma. Süsteemi saatekirjad, nende vastused, retsepti- ja vaktsineerimise info, teated ja teave juhi tervisetõendi kohta on kõik saidil. Patsiendil on õigus piirata juurdepääsu tervise infosüsteemis olevatele teatud paberitele, haiguslugudele ja isikut tuvastavale teabele. Juurdepääsupiirangud võivad kehtida ühele digilugu dokumendile või kogu süsteemile.

Patsiendiportaalis näed ka enda andmete kasutuslogi, st andmeid selle kohta, kes ja millal on sinu terviseandmeid vaadanud.

Tulevikus on digilugu (patsiendiportaal) isiklik terviseplatvorm tervisega seonduvast ülevaate saamiseks, enda või lähedase tervisega seonduva korraldamiseks ning tervisesüsteemiga seotud tahteavalduste ja tulevikujuhiste esitamiseks. Turvaline ja kontrollitud kommunikatsioonikanal inimese ja tervisespetsialisti vahel. Infokanal olulise terviseteabe edastamiseks.

digilugu.ee