Äriregister kogub teavet kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Võimalik on tutvuda nii kehtiva kui ajaloolise infoga. Lisaks äriühingutele (OÜ, AS jt), mittetulundusühingutele, korteriühistutele ja sihtasutustele saab infosüsteemist vaadata riigi- ja KOV asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid. ID-kaardiga sisenedes saad enda kohta infot vaadata tasuta.

äriregister

Lisaks saab sama äriregistri kaudu asutada uusi ettevõtteid, füüsilisest isikust ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ning riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusi ning avaldada andmeid tegelike kasusaajate kohta.

Äriregistrisse sisenemine

Äriregistri portaali sisenemiseks minge aadressile ariregister.rik.ee ja vajutage nuppu “Enter”. Seejärel saate valida, millist autentimismeetodit kasutada – ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID või EU eID. Pärast sisselogimist palub portaal teil valida roll, millele soovite juurde pääseda.

Äriregistrisse sisenemine

Äriregistri andmed

Äriregistri andmed on alates 1. oktoobrist 2022 kõigile tasuta kättesaadavad. Kõigil on võimalik vaadata tasuta järgmisi andmeid:

 • Juriidilise isiku nimi
 • Registrikood
 • KMKR number
 • Esmakande kuupäev
 • Aadress
 • Raamatupidamiskohustuslase info
 • Kinnisasjad
 • Kapital
 • Majandusaasta aruannete loetelu
 • Põhikirjade loetelu
 • Sidevahendid
 • Tegevusalad
 • Tegelikud kasusaajad
 • Registrikaartide loetelu
 • jpm.

Äriregistri nimepäring

Kui soovid endale registreerida uut ettevõtet või mittetulundusühingut, siis enne registreerimist peab uurima, kas soovitud nimi on ka vaba. Seda on kõige lihtsam teha läbi äriregistri nimepäringu. Nimepäring võimaldab otsida samasuguseid ja sarnaseid nimesid ning kaubamärke. Samuti saab määrata, millise täpsusega sarnaseid nimesid otsitakse.

Äriregistri nimepäring

Ettevõtte ärinimi peab olema selgelt eristatav teistest äriregistrisse kantud nimedest. MTÜ-de ja sihtasutuste nimed peavad olema selgelt eristatavad teiste registrisse kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimedest.

Nimepäring ei anna lõplikku vastust selle kohta, kas otsitava nimega juriidilist isikut saab äriregistrisse kanda või mitte. Selle otsuse teeb registripidaja protsessi käigus. Küll aga abistab nime eelkontrolli läbiviimisel. Saad uurida, kas sarnase nimega juriidilised isikud või kaubamärgid on juba äriregistrisse kantud.

Ärikeelud

Ettevõtluse ja ärikeeldude infole pääseb igaüks äriregistri portaali kaudu, kus saab valida menüüst “Päringud” ja “Ärikeelud”. Äriregister kuvab täpset teavet (nt keelu ulatus, tüüp, aeg jne). Kui inimesel on äri- või ettevõtluskeeld, saab otsida nime järgi.

Äriregistrisse kantud erakonnad ja erakonna liikme otsing

Valides Äriregistri menüüst “Päringud” ja “Erakonnad”, pääsevad ligi infole erakondade ja neid moodustavate liikmete nimekirjadele. Erakonna liikme otsingus loetletakse inimese ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, liikmelisus ja väljaastumine või väljaarvamine.

Äriregistrisse kantud erakonnad

Erakondade vahekaardil saate vaadata kõigi erakondade loendit. Kasutajad saavad juurdepääsu iga erakonna liikmete nimekirjale ja nimepõhisele parteikuuluvuse otsingu funktsioonile.

Osaühingu asutamine äriregistris

Osaühingu asutamiseks Äriregistrisse sisse logida eraisikuna ID-kaardi, smart-ID või mobiil-ID-ga ning valida avalehel “Asutamine”.

Osaühingu asutamine äriregistris

Avanevas vaates tuleb esmalt sisestada osaühingu nimi. Kui nimi sobib, tuleb antud valikust valida sobiv nimekuju. Järgmisena tuleb sisestada ettevõtte aadress. Kontaktide alla tuleb lisada vähemalt e-posti aadress. Soovi korral saab lisada ka faksi, kodulehe aadressi või mobiiltelefoni. Järgmises vaates saab sisestada ettevõtte põhitegevuse, mille saad valida EMTAK klassifikaatorist.

Vaikimisi eelarveaasta periood on kalendriaasta (01.01.-31.12.), mis on kõige levinum periood. Järgmisena saab lisada osaühinguga seotud isikuid. Kõik ettevõtted peavad asutamisel lisama vähemalt ühe juhatuse liikme ja asutaja.

Kapitali osas saate sisestada kapitali suuruse. Osaühingu minimaalne kapital peab olema 2500 eurot. Osakapitali sissemakse võib tehateha koheselt või moodustada osaühind ilma sissemakseta. Põhikirjaga tutvumisel tuleb täita mõned kohustuslikud valikud ja väljad, mis on avatud ja tähistatud tärniga.

Asutamisprotsessi käigus on osaühingul võimalik taotleda ka Maksu- ja Tolliametilt vabatahtlikku käibemaksukohustuslasena registreerimist. Osaühingu moodustamisel tuleb sisestada tegelikud kasusaajad. Kui vigu pole, liigub Äriregister ettevõtte asutamise kinnitamise etappi. Kinnitamisetapis kuvatakse teave inimeste kohta, kes peavad avalduse digiallkirjastama.

Pärast avalduse registrile esitamist on avalduse lehelt leitav kogu vajalik teave, sealhulgas menetlustähtaeg, mis ajaks Äriregistri registripidaja peab avalduse läbi vaatama.

Ettevõtteregister

Ettevõtteregistris on andmed ümberregistreerimise avalduse esitanud, kuid äriregistris või MTÜ-de ja sihtasutuste registris veel kandmata ettevõtjate ja mittetulundusühingute (MTÜ) kohta. Või kelle ümberregistreerimise avaldused lükati tagasi. Lisaks kõik Riigi Teataja Lisas avaldatud ettevõtete ja mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise teated.

Äriregistri andmete muutmine

Äriregistris andmeid võib olla vaja muuta mitmel põhjusel, sh juhatuse liikme andmete muutumine, kapitali muutmine, osa võõrandamine, põhikirja muudatus, muudatus juhatuses või nõukogus, tegelike kasusaajate muutumine, andmekaitsespetsialisti vahetus, lõpetamisotsus vms.

Valige pärast Äriregistrisse sisselogimist ülemiselt menüüribalt “Avaldused” ja “Minu töölaud”, seejärel valige loendist juriidiline isik, kelle andmeid soovite muuta. Järgmisena klõpsake nuppu “Muuda andmeid”, et kuvada muudatuste sisestamise taotlusvorm. Andmete muutmisel osalevad isikud annavad avaldusele allkirjastamise etapis digitaalallkirjad. Esitatud taotluse läbivaatamine võib võtta aega 1 kuni 5 tööpäeva.

Äriregistri muud teenused